Ραδιόφωνο

Ποιοτική Μουσική Σε Κακή Ποιότητα
Κάθε Τρίτη 11:00-12:00 (το πρωί)

Ο γραμμένος επιλέγει τραγούδια που του αρέσουν και που αν δεν είναι σε χάλια ποιότητα τα μετατρέπει ο ίδιος.
Μια εκπομπή… Με τραγούδια σε χάλια ποιότητα.

Ακούστε τον.

www.toradiofono.gr